سیاست ها و اهداف جشنواره
• معرفی طرح های پژوهشی و پژوهشگران برتر
• ایجاد زمینه برای کمک به ارتقاء شأن و منزلت علمی، اجتماعی پژوهش های افکارسنجی و پیمایشی
• ایجاد زمینه برای تشویق پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی
• فراهم سازی شرایط برای تولید علم و ارتقاء بهره گیری از دانش اجتماعی در ایران

محورهای آثار ارسالی
پژوهش های انجام شده در حوزه های:
• مطالعات اجتماعی و فرهنگی
• مطالعات حوزه دین و ارزش ها
• مطالعات شهری، منطقه ای و روستایی
• مطالعات اقتصادی، مدیریتی و تحقیقات بازار
• مطالعات حوزه سیاست و رفتار انتخاباتی
• مطالعات علوم رفتاری و تربیتی
کلیه تحقیقات، پایان نامه ها، رساله ها، پژوهش ها و مطالعات تجربی که با روش های کمی یا کیفی طی سال های 1380 تا پایان 1386 حول محورهای فوق انجام شده باشد، می توانند در این جشنواره شرکت کنند. بخش های جشنواره
جشنواره پژوهش های تجربی ابوریحان در چهار بخش اجرا می‌شود:

1 - بخش اصلی
در این بخش بر اساس متن فراخوان و طی چند مرحله تمامی طرحهای پژوهشی پژوهشگران داخل کشور در شش حوزه مذکور دریافت خواهد شد.

2- بخش ویژه (پژوهش های مربوط به سال شکوفایی و نوآوری)
در بخش دوم جشنواره، کلیه طرح های تجربی که مرتبط با موضوع شکوفایی و نوآوری است متن فراخوان شده و جهت ارزیابی و داوری به کمیته مربوطه ارسال خواهد شد.

3- بخش مراکز پژوهشی برتر
در این بخش براساس ملاک های تعیین شده، یک مرکز به عنوان مرکز پژوهشی برتر کشور انتخاب می شود.

4- بخش معرفی مفاخر پژوهشی کشور
در این بخش در راستای تجلیل از اساتید و دانشمندان کشور که سال ها در حوزه پژوهش-های تجربی تلاش نموده اند، سه نفر معرفی و از ایشان تجلیل و تقدیر خواهد شد.

 
 
     
 
     

 
 

برگزارکننده جشنواره

 
 

مشارکت کنندگان

 

حامیان جشنواره

 

 
 
 

 

 

کليه حقوق اين سايت متعلق به جشنواره پژوهش های تجربی ابوریحان است.