اعضای اصلی شورای سیاستگذاری جشنواره ابوریحان عبارتند از:

 

 

 معاون محترم فرهنگی جهاد دانشگاهی

نام : سعید
نام خانوادگي : پورعلی
تحصيلات :

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

ايميل : poorali ATacecr.ac.ir
   
 
 

 سرپرست ایسپا

نام : علی
نام خانوادگي : فروغی
تحصيلات : کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ايميل :

foroughi AT ispa.ir

 

 مدیر کل روابط عمومی جهاد دانشگاهی

 
نام : سید کاظم
نام خانوادگي : حسینی
تحصيلات : مهندسی کامپیوتر
 

 دبیر کمیته ملی

نام : علي
نام خانوادگي : جنادله
تحصيلات : دانشجوی دکترای جامعه شناسی
ايميل :

janadleh AT ispa.ir

 

 دبیر جشنواره

نام : محمود
نام خانوادگي : زرینی
ايميل : zarrini AT ispa.ir
 

 مدیر روابط عمومی

نام : عزت ا..
نام خانوادگي : پوریان
ايميل : poorian AT ispa.ir
تحصيلات : کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
 
 
     
 
     

 
 

برگزارکننده جشنواره

 
 

مشارکت کنندگان

 

حامیان جشنواره

   
 
 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به جشنواره پژوهش های تجربی ابوریحان است.